Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje wszelkie działania, podejmowane ze względu na zdiagnozowaną bądź prognozowaną niepełnosprawność u dziecka.

Wczesna interwencja logopedyczna

W ramach wczesnej interwencji logopedycznej specjalista dokonuje:

 • wnikliwego wywiadu, dotyczącego m.in. przebiegu ciąży i porodu,
 • badania elementów anatomicznych twarzy oraz jamy ustnej,
 • oceny odruchów, istotnych dla rozwoju mowy, np. ssania, połykania, kąsania, żucia, wypychania języka,
 • analizy nawyków podczas karmienia dziecka,
 • obserwacji rozwoju zmysłów.

Diagnoza dokonana w sposób profesjonalny umożliwia wychwycenie zaburzeń w zakresie rozwoju mowy u dziecka, a co za tym idzie, wdrożenie terapii logopedycznej, także o charakterze profilaktycznym. Aby wczesna interwencja logopedyczna przyniosła odpowiednie efekty, podejmowane przez specjalistę działania powinny być ściśle spersonalizowane pod kątem potrzeb, a także możliwości indywidualnych dziecka. Istotne znaczenie ma fakt współpracy logopedy z lekarzem, który nadzoruje proces leczenia oraz innymi specjalistami, biorącymi w nim udział.

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?

Do logopedy należy udać się jak najwcześniej, zaraz po uzyskaniu diagnozy na temat ogólnego stanu zdrowia dziecka

Wczesnej interwencji logopedycznej wymagają dzieci, obciążone m.in. następującymi nieprawidłowościami:

 • padaczką,
 • wcześniactwem,
 • wadami w obrębie budowy anatomicznej aparatu mowy,
 • zaburzeniami oddychania,
 • opóźnionym dojrzewaniem odruchowym,
 • po urazach okołoporodowych, które doprowadziły do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Diagnozy w ramach wczesnej interwencji logopedycznej najlepiej dokonać zanim dziecko skończy rok. Aż do trzeciego roku życia układ nerwowy człowieka podlega najintensywniejszemu rozwojowi. Dlatego jest on podatny na wszelkie wprowadzane w tym okresie formy terapii. Na tym etapie przynoszą one najbardziej pozytywne efekty.