Wady wymowy

Wady wymowy przejawiają się niemożnością wymawiania jednego lub nawet kilkunastu dźwięków. W związku z tym następuje zniekształcanie głosek, zastępowanie ich innymi, a także zupełne eliminowanie.

Wady wymowy

Głównymi przyczynami występowania wad wymowy są:

  • nieprawidłowa budowa narządów mowy, np. wady zgryzu, rozszczep wargi i/lub podniebienia, ankyloglosja i inne,
  • nieodpowiednia praca narządów mowy,
  • utrwalanie błędów artykulacyjnych w najbliższym otoczeniu, np. domu rodzinnym.

Najczęściej występujące wady wymowy to:

  • sygmatyzm (seplenienie) –nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
  • rotacyzm (reranie)–nieprawidłowa realizacja głoski r,
  • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
  • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
  • mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, które polega na tym, że osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. realizuje jak p,
  • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,
  • nosowanie (rynolalia) – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?

To pytanie, które nurtuje wielu zaniepokojonych rodziców, może spotkać się z nieco rozbieżnymi odpowiedziami. Wynika to z faktu, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim własnym, niepowtarzalnym tempie. Próby porównań z rówieśnikami oraz samodzielne diagnozy, na podstawie niepewnych źródeł, nigdy nie są dobrą drogą.

Jeśli jesteś zaniepokojony sposobem artykulacji swojego dziecka lub masz jakiekolwiek wątpliwości w zakresie nieprawidłowości w jego wymowie, skonsultuj się z logopedą. Pamiętaj, że w okresie dziecięcym większość wad wymowy, bez względu na ich genezę, można wyeliminować. Wdrożenie terapii logopedycznej nie będzie dla malucha przykrym obowiązkiem. Zadbamy o to, żeby czas spędzony w naszym gabinecie był dla niego dobrą zabawą ze skutecznymi efektami.