Terapia jedzenia

Jedzenie jest procesem, który nie dotyczy jedynie pokarmu znajdującego się w ustach. Równie istotne jest całe ciało, jego ruch, funkcje wzrokowe, słuchowe, a także odczucia dotykowe. W związku z tym postępowanie logopedyczne wiąże się z określeniem gotowości motorycznej, odruchowej, sensorycznej oraz społecznej dziecka odnośnie do jedzenia.

Terapia jedzenia

Zaburzenia karmienia

Objawy zaburzeń karmienia charakteryzują się:

  • unikaniem przez dziecko całych grup pokarmów (np. mięs czy owoców),
  • odrzucaniem przez dziecko propozycji wdrożenia do jadłospisu nowych smaków,
  • awersją pokarmową, spowodowaną negatywnymi doświadczeniami (np. zakrztuszeniem).

Efektem zaburzeń karmienia i jedzenia mogą być:

  • brak odpowiedniego przyrostu masy ciała bądź utrata na wadze,
  • deficyt witamin oraz składników mineralnych,
  • konieczność stosowania suplementów i/lub żywienia enteralnego (dojelitowego/dożołądkowego).

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy:

Terapia jedzenia wskazana jest dla dzieci, które mają trudności:

  • w przyjmowaniu pokarmów (ssanie, jedzenie łyżeczką, nagryzanie, odgryzanie, picie z kubka, żucie pokarmów stałych),
  • z wybiórczością pokarmową (uboga dieta, preferowane pokarmy o jednej konsystencji, wydłużony czas spożywania posiłku, towarzyszący odruch wymiotny lub krztuszenie podczas jedzenia, wybieranie do jedzenia produktów tylko w jednym kolorze, nadwrażliwość smakowa, węchowa, itp.).

Po zaobserwowaniu u malucha wymienionych zachowań należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty w zakresie logopedii. Za pośrednictwem przeprowadzonego wywiadu możliwe jest bowiem zdiagnozowanie nie tylko nieprawidłowości w zakresie budowy jamy ustnej (np. rozszczep wargi lub podniebienia czy skrócone wędzidełko podjęzykowe. Niejednokrotnie bowiem logopeda jest w stanie połączyć zaburzony proces jedzenia albo niechęć do przyjmowania pokarmów z deficytami neurologicznymi, refluksem czy zaburzeniami napięcia mięśniowego. Kieruje wtedy małego pacjenta do odpowiedniego specjalisty, np. gastrologa, chirurga, dietetyka i przyspiesza w ten sposób proces rozwiązania problemu.