Studyjne

Ewa Burzyńska

psycholog

Jestem psychologiem z ponad 35-letnim stażem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
współpracowałam także z innymi instytucjami pomocowymi i oświatowymi.
Mam doświadczenie w zakresie terapii psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych , interwencji
kryzysowych, a także poradnictwa i psychoedukacji. Prowadzę terapię zaburzeń lękowych – w tym
lęku separacyjnego, mutyzmu, trudności adaptacyjnych, problemów emocjonalnych – w tym
zaburzeń nastroju, zaburzonej samooceny, trudności relacyjnych w rodzinie i w szkole (lub miejscu
pracy), w zakresie zarządzania stresem, radzenia sobie z żałobą lub innymi traumami i wyzwaniami
np. w wyniku rozwodu lub dysfunkcji w rodzinie, treningu umiejętności społecznych oraz
wzmacniania kompetencji rodzicielskich.
W pracy opieram się na zdobytej wiedzy i umiejętnościach na licznych kursach, szkoleniach i
warsztatach (m. in. Studium socjoterapii, Kurs podstawowy terapii systemowej, Wychowanie bez
przemocy w konwencji Gestalt, kursy terapii krótkoterminowej zaburzeń lękowych i moczenia
nocnego oraz wielu innych), a także czerpię inspirację z kontaktu z innymi specjalistami
(uczestniczyłam w seminariach superwizyjnych).
Długoletnie doświadczenie ukształtowało we mnie postawę zrozumienia, szacunku, tolerancji i
akceptacji dla innych. Nauczyłam się także dostrzegać zasoby i wartości w innych i w ich otoczeniu, co
często stanowi ważny element na drodze wyjścia z kryzysu i wprowadzania zmian.