Oligofrenopedagog Nakło nad Notecią

Katarzyna Wawrzyniak

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), dodatkowo studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej ,Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie, oraz Wychowania do życia w rodzinie. Przez 10 lat realizowałam się zawodowo jako nauczyciel w szkole specjalnej, pracując z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, od kilku lat jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej. Ponadto prowadzę zajęcia sensoryczne dla małych dzieci - Smyko-multisensorykę®. Systematycznie podnoszę poziom swoich umiejętności zawodowych, uczestnicząc w licznych kursach doskonalących – uważam, że efektywna pomoc musi wynikać z wszechstronnej wiedzy. Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie źródłem doświadczeń, inspiracji i poszukiwań.
Prywatnie mama trzech córek.

Szkolenia

 • Szkolenie trenerskie Smyko-multisensoryka 1 st., Organizator: Aleksandra Charezińska, Wspieranie Rozwoju Dzieci
 • Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania wg Batii Strauss, Organizator: Beata Kubiak
 • Seksualność osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, Organizator: Izabela Fornalik
 • „Rurowa petarda”- szkolenie z Bum Bum Rurek, Organizator: Dawid Gacek
  Masaż Shantala, Organizator: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • "Moje sylabki" - sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, Organizator: Wydawnictwo WIR
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Organizator: Wydawnictwo WIR
 • Sensoplastyka ® Wstęp, Sensoplastyka ® Trener 1. Stopnia, Organizator: Inkubator Inspiracji
  Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi , Organizator: Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Ewa Żmich
 • Terapia ręki I i II stopnia, Organizator: dr Emilia Mikołajewska
 • Kinezjologia Edukacyjna "Brain Gym". Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Organizator: Polskie Towarzystwo Dysleksji