Alina Pałuczak

logopeda / neurologopeda

Ukończyłam studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz neurologopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nieustannie poszerzam swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach. Doświadczenie zawodowe zdobywam poprzez codzienną pracę z pacjentami. Podstawą terapii przynoszącej efekty jest profesjonalna diagnoza, która pozwoli ustalić przyczynę powstałego zaburzenia. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie oraz holistycznie (patrząc na całościowy rozwój) i dobieram odpowiednie metody. Wzbudzam w dzieciach motywację do komunikacji i otwieram przed nimi świat mowy.