g2

Małgorzata Soszka-Szerul

logopeda / neurologopeda

Ukończyłam studia z zakresu logopedii, neurologopedii, kształcenia zintegrowanego oraz terapii pedagogicznej. Nieustannie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz doskonalę swoje umiejętności na licznych warsztatach. Jednakże to kontakt z pacjentem uczy mnie najwięcej, gdyż nie ma jednego, uniwersalnego sposobu w postępowaniu logopedycznym. Moje wyzwania zawodowe oscylują wokół dyslalii (wady wymowy), ORM (opóźniony rozwój mowy), NORM (opóźniony rozwój mowy w przebiegu autyzmu, zaburzeń rozwojowych)- w tym komunikacja alternatywna, wczesnej interwencji logopedycznej (trudności w karmieniu/jedzeniu), jąkania, afazji i dyzartrii. Swoim pacjentom gwarantuję szacunek, zrozumienie i sporą dawkę poczucia humoru.

Szkolenia