Joanna

Joanna Kaczmarek

logopeda

Joanna Kaczmarek- ukończyłam studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pedagogikę specjalność resocjalizacja, pedagogikę opiekuńczo- wychowawcza oraz studia z zakresu socjoterapii. Od wielu już lat pracuję z dziećmi, jak również młodzieżą. Doświadczenie zawodowe obecnie zdobywam przede wszystkim poprzez pracę z dziećmi w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolach. Każdy pacjent traktowany jest przeze mnie w sposób zindywidualizowany, dlatego też staram się dobierać metody adekwatne do jego potrzeb i możliwości. Terapia logopedyczna w mojej ocenie ma być dla dziecka nie tylko korygowaniem wad wymowy, ale także powinna stymulować jego wszechstronny rozwój i tak właśnie staram się pracować.

Szkolenia